กิจกรรม Meet the Product Expert I

02.09.2017

กิจกรรม Meet the Product Expert I  เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า  เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดการใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถรุ่น GLC  ซึ่งจัดในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และวิทยากรโดย Product Expert เป็นคนให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการใช้รถ รุ่น GLC นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดอาหารและเครื่องดื่มไว้รองรับลูกค้าที่มาภายในงาน มีของที่ระลึกให้แก่ลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีรางวัลสำหรับลูกค้าที่เล่นเกมส์ตอบคำถาม